2WAY QRP DXCC QSL カード

QRP運用で海外局との1stの QRP QSOは、QSO/QSL;1410/1223です。受領したカード の中から、下記の2WAY QRP DXCC QSL カード リストを作成しました。 

2WAY QRP DXCC QSL カード データー
CALL;3D2HC/QRP
DATE;26 Jan. 2005
TIME(UTC);05:35
BAND(MHz);14.024
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;58
ZONE;32
ENTITY;Fiji
NOTE;DL9HCU、
G-QRP 6236 
CALL;4L4KW/QRP
DATE;22 Jul. 2003
TIME(UTC);21;19
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Kote
ITU;29
ZONE;21
ENTITY;Georgia
NOTE;
CALL;4X4WF/QRP
DATE;5 Jun. 2003
TIME(UTC);21;45
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Erik
ITU;39
ZONE;20
ENTITY;Israel
NOTE;
CALL;5W1VE/QRP
DATE;02 Apr 2004
TIME(UTC);12;40
BAND(MHz);14.024
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;62
ZONE;32
ENTITY;Western Samor
NOTE;DL9HCU

   G-QRP 6236 
CALL;9A3FO/QRP
DATE;13 Sep. 2003
TIME(UTC);12;02
BAND(MHz);18.086
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Den
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Croatia
NOTE;G-QRP 8610
CALL;9H4RH/QRPp
DATE;24 June 2009
TIME(UTC);20;20
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 1W
OP;Rob
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Malta
NOTE;G-QRP 5190
CALL;9J2KK/QRP
DATE;6 MAR. 2011
TIME(UTC);05:26
BAND(MHz);14.076
RST;−13
2WAY;JT65 5W
OP;KANEKI
ITU;53
ZONE;36
ENTITY;Zambia
NOTE;
CALL;9V1ZT/QRP
DATE;27 Mar. 2001
TIME(UTC);23;15
BAND(MHz);14.285
RST;53
2WAY;SSB 5W
OP;Teru
ITU;54
ZONE;28
ENTITY;Singapore
NOTE;
CALL;A25SL
DATE;10 Jul. 2007
TIME(UTC);10;15
BAND(MHz);14
RST;599
2WAY;CW
OP;Jav
ITU;57
ZONE;38
ENTITY;Botswana
NOTE;W5SL
CALL;A52K/QRP
DATE;08 Jul 2007
TIME(UTC);14;12
BAND(MHz);14.283
RST;51
2WAY;SSB 5W
OP;Kaneki
ITU;41
ZONE;22
ENTITY;Bhutan
NOTE;JF1OKK(金木勝美)

   
CALL;BD2FO/QRP
DATE;19 Apr. 2005
TIME(UTC);11:38
BAND(MHz);7.0060
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Sun
ITU;33
ZONE;24
ENTITY;China
NOTE;
 
CALL;BV4MV/QRP
DATE;24 May 2001
TIME(UTC);06:07
BAND(MHz);21.200
RST;56
2WAY;SSB 10W
OP;Ben
ITU;44
ZONE;24
ENTITY;Taiwan
NOTE;
 
CALL;C21HC/QRP
DATE;14 Jan. 2003
TIME(UTC);06;19
BAND(MHz);14.025
RST;339
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;65
ZONE;31
ENTITY;Nauru
NOTE;DL9HCU
 
   G-QRP 6236 
CALL;CX8AT/QRP
DATE;2 Sep. 2001
TIME(UTC);21;30
BAND(MHz);14.059
RST;549
2WAY;CW 3W
OP;Albert
ITU;14
ZONE;13
ENTITY;Uruguay
NOTE;G-QRP 10391
 
CALL;DJ0GD/QRP
DATE;8 Sep. 2003
TIME(UTC);11;55
BAND(MHz);21.060
RST;449
2WAY;CW 3W
OP;Peterl
ITU;28
ZONE;14
ENTITY;Germany
NOTE;GーQRP 6046

   G-QRP MASTER 52 
CALL;DU/G4UNL/QRP
DATE;10 Sep. 2001
TIME(UTC);15:35
BAND(MHz);14.034
RST;539
2WAY;CW 4W
OP;Roy
ITU;50
ZONE;27
ENTITY;Phillippines
NOTE;GーQRP 5512
  
CALL;EA3EGV/QRP
DATE;18 Oct. 2001
TIME(UTC);21;30
BAND(MHz);14.060
RST;539
2WAY;CW 5W
OP;Mile
ITU;37
ZONE;14
ENTITY;Spain
NOTE;GーQRP 3540
   EA-QRP 1
 
   I-QRP 115
   NORCAL-QRP 620
CALL;EA6BB/QRP
DATE;21 Aug. 2003
TIME(UTC);10:25
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 2W
OP;Kepa
ITU;37
ZONE;14
ENTITY;Balearic Is.
NOTE;EA−QRP 131
 
CALL;EI4JQ/QRP
DATE;2 Apr 2006
TIME(UTC);12;40
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Bill
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Ireland
NOTE;GーQRP 558
 
CALL;ES1HJ/QRP
DATE;03 Jun, 2004
TIME(UTC);20;35
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Vlad
ITU;29
ZONE;15
ENTITY;Estonia
NOTE;
CALL;EW8AO/QRP
DATE;28 Dec. 2002
TIME(UTC);07;25
BAND(MHz);21.009
RST;549
2WAY;CW 5W
OP;Mik
ITU;29
ZONE;16
ENTITY;Belarus
NOTE;
CALL;F6FTB/QRP
DATE;20 Aug. 2003
TIME(UTC);20;52
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Chris
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;FRANCE
NOTE;
CALL;FO0KUN/QRP
DATE;18 Jan.2001
TIME(UTC);02:52/0703
BAND(MHz);21/14
RST;51/51
2WAY;SSB 10W
OP;Kunio
ITU;63
ZONE;32
ENTITY;French Plynesia
NOTE;
 
CALL;G0DLJ/QRP
DATE;26 Oct. 2001
TIME(UTC);18:30
BAND(MHz);14.060
RST;429
2WAY;CW 1.5W
OP;Pete
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;England
NOTE; G−QRP CLUB:3519
CALL;GI4OWA/QRP
DATE;20 Sep. 2000
TIME(UTC);21:40
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Gerard
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Northern Ireland
NOTE;
 
CALL;GM3OXX/QRP
DATE;05 Sep 2000
TIME(UTC);20;55
BAND(MHz);14.0587
RST;579
2WAY;CW 1W
OP;George
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Scotland
NOTE;G-QRP 126
CALL;G3TUX/QRP
DATE;15 Aug. 2002
TIME(UTC);20:09
BAND(MHz);21.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Chris
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Guernsey
NOTE;G-QRP 2870
CALL;MW0BBU/QRP
DATE;04 May 2003
TIME(UTC);13:10
BAND(MHz);21.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Steve
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Wales.
NOTE;G-QRP 11329
CALL;HA1AG/QRP
DATE;18 Feb 2007
TIME(UTC);08;46
BAND(MHz);14.060
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;Zoli
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Hungary
NOTE;
CALL;HB9DAX/QRP
DATE;27 Jul 2007
TIME(UTC);21:19
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Manfred
ITU;28
ZONE;14
ENTITY;Switzerland
NOTE;G-QRP 6840
CALL;HL/N8HI/QRP
DATE;16 Mra. 2000
TIME(UTC);06;22
BAND(MHz);14.0587
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;Francis
ITU;44
ZONE;25
ENTITY;South Korea
NOTE;
CALL;HS0ZBS・QRP
DATE;26 Apr. 2000
TIME(UTC);06;35
BAND(MHz);21.1313
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Kurt
ITU;49
ZONE;26
ENTITY;Thailand
NOTE;G-QRP 3112
CALL;IS0PGF/QRP
DATE;08 Jul. 2005
TIME(UTC);20:57
BAND(MHz);14.060
RST;519
2WAY;CW 5W
OP;Gianni
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Sardinia
NOTE;
 
CALL;IZ1DFI/QRP
DATE;23 Mar. 2002
TIME(UTC);20:38
BAND(MHz);14.060
RST;539
2WAY;CW 5W
OP;Gianni
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Italy
NOTE;I-QRP 383
CALL;JA1AA/QRP
DATE;22 Mar. 2002
TIME(UTC);05:13
BAND(MHz);7.003
RST;599
2WAY;CW 1mW
OP;Hisao
ITU;45
ZONE;25
ENTITY;Japan
NOTE;
CALL;8J1P/JD1/QRP
DATE;15 Jun. 2005
TIME(UTC);11:33
BAND(MHz);7
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Masa
ITU;45
ZONE;27
ENTITY;Ogasawara
NOTE;OP; JA1BVA
CALL;KD7HV/QRP
DATE;17 Nov. 1995
TIME(UTC);23;18
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Ham
ITU;6
ZONE;3
ENTITY;U.S.A.
NOTE;
CALL;KH0/JA8CCL/QRP
DATE;07 Nov. 2006
TIME(UTC);23;18
BAND(MHz);14.168
RST;51
2WAY;SSB 5W
OP;Kinoshita
ITU;64
ZONE;27
ENTITY;Mariana Is.
NOTE;
CALL;AC2BF/KH2/QRP
DATE;11 Jun. 2011
TIME(UTC);07:22
BAND(MHz);14.061
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Masas
ITU;64
ZONE;27
ENTITY;Guam
NOTE;JA1OHP
CALL;WH6WI/QRP
DATE;16 Nov. 2000
TIME(UTC);06:10
BAND(MHz);14.061
RST;589
2WAY;CW 5W
OP;Douglas
ITU;61
ZONE;21
ENTITY;Hawaii
NOTE;
CALL;AL7JK/QRP
DATE;10 Oct. 200123 Mar. 2002
TIME(UTC);00;18
BAND(MHz);28.060
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;John
ITU;1
ZONE;1
ENTITY;Alaska
NOTE;
CALL;LA3ZA/QRP
DATE;10 Oct. 2003
TIME(UTC);11:47
BAND(MHz);18.086
RST;539
2WAY;CW 4W
OP;Sverre
ITU;18
ZONE;14
ENTITY;Norway
NOTE;G-QRP 10869
CALL;LW1HPT/QRP
DATE;22 Mar. 2002
TIME(UTC);21:35
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Paul
ITU;14
ZONE;13
ENTITY;Argentina
NOTE;G-QRP 4486
CALL;LY2FE/QRP
DATE;14 Sep. 2000
TIME(UTC);20:17
BAND(MHz);14.059
RST;569
2WAY;CW 5W
OP;Vitas
ITU;29
ZONE;15
ENTITY;lithuania
NOTE;G-QRP 3978
CALL;LZ2RS/QRP
DATE;04 Sep. 2001
TIME(UTC);19:04
BAND(MHz);14.060
RST;599
2WAY;CW 1W
OP;Rumi
ITU;28
ZONE;20
ENTITY;Bulgaria
NOTE;
 
CALL;OE6HS/QRP
DATE;04 Feb. 2002
TIME(UTC);10:52
BAND(MHz);18.060
RST;339
2WAY;CW 3W
OP;Heinz
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Austria
NOTE;G-QRP 2428
CALL;OH6NPV/QRP
DATE;25 Mar. 2004
TIME(UTC);07:23
BAND(MHz);21.060
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;Rauno
ITU;18
ZONE;15
ENTITY;Finland
NOTE;G-QRP 5264
CALL;OK1DSA/QRP
DATE;15 Mar. 2002
TIME(UTC);21:54
BAND(MHz);14.060
RST;429
2WAY;CW 5W
OP;Roman
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Cech Republic
NOTE;G-QRP 10870
CALL;OM3CUG/QRP
DATE;17 Sep. 2001
TIME(UTC);21:34
BAND(MHz);14.060
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;Igor
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Slovakia
NOTE;GI-QRP 5976
CALL;ON4MB/QRP
DATE;17 Feb. 2003
TIME(UTC);08:54
BAND(MHz);21.060
RST;409
2WAY;CW 8W
OP;Walter
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Belgium
NOTE;
CALL;OZ3AAA/QRP
DATE;24 Oct. 2001
TIME(UTC);16:10
BAND(MHz);14.060
RST;429
2WAY;CW 5W
OP;Anker
ITU;18
ZONE;14
ENTITY;Denmark
NOTE;G-QRP 6337
CALL;PA0RBO/QRP
DATE;27 せp。 2000
TIME(UTC);20:16
BAND(MHz);14.060
RST;539
2WAY;CW 4W
OP;Robert
ITU;27
ZONE;14
ENTITY;Netherland
NOTE;I-QRP 6981
CALL;PY2WC/QRP
DATE;09 Dec.2011
TIME(UTC);21:35
BAND(MHz);28.06
RST;599
2WAY;CW FT817,5W
OP;Wal
ITU;15
ZONE;11
ENTITY;Brazil
NOTE;
CALL;S53MA/QRP
DATE;27 Mar. 2002
TIME(UTC);22:59
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 4W
OP;Alen
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Slovenia
NOTE;G-QRP 10544
CALL;SM5CBC/QRP
DATE;12 Feb. 2001
TIME(UTC);10:43
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 3W
OP;Einar
ITU;18
ZONE;14
ENTITY;Sweden
NOTE;G-QRP 6635
CALL;SP5GBJ/QRP
DATE;31 May 2003
TIME(UTC);20:32
BAND(MHz);14.060
RST;339
2WAY;CW 5W
OP;Gianni
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Poland
NOTE;
CALL;SU9AM/QRP
DATE;04 Jul. 2003
TIME(UTC);21:23
BAND(MHz);14.060
RST;349
2WAY;CW 400mW
OP;Jim
ITU;38
ZONE;34
ENTITY;Egypt
NOTE;
 
CALL;SV5/OH6LP/QRP
DATE;25 Jul. 2001
TIME(UTC);19:26
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Gianni
ITU;28
ZONE;20
ENTITY;Dodecanese
NOTE;
CALL;SV8/DL1KVN/QRP
DATE;22 Jul. 2005
TIME(UTC);18:05
BAND(MHz);14.060
RST;439
2WAY;CW 2W
OP;Dirk
ITU;28
ZONE;20
ENTITY;Greece
NOTE;
CALL;SV9/OH2JXA/QRP/p
DATE;03 Lul. 2005
TIME(UTC);20:37
BAND(MHz);14
RST;3399
2WAY;CW 5W
OP;Igor
ITU;28
ZONE;20
ENTITY;Crete
NOTE;OH2JX
CALL;T30HC/QRP
DATE;26 Jan. 2003
TIME(UTC);06:43
BAND(MHz);14.0250
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;65
ZONE;31
ENTITY;West Kiribati
NOTE;DL9HCU

   G-QRP 6236 
CALL;TA2AL/QRP
DATE;09 Jun. 2011
TIME(UTC);20:11
BAND(MHz);14.061
RST;559
2WAY;CW 2W
OP;Can
ITU;39
ZONE;20
ENTITY;Turkey
NOTE;
 
CALL;UA3FY/QRP
DATE;02 Aug. 2005
TIME(UTC);19:42
BAND(MHz);14.060
RST;579
2WAY;CW 5W
OP;Andy
ITU;29
ZONE;16
ENTITY;European Russia
NOTE;
 
CALL;UA2FF/QRP
DATE;09 Jul. 2004
TIME(UTC);19:45
BAND(MHz);14.0595
RST;579
2WAY;CW 100mW
OP;Vlad
ITU;29
ZONE;15
ENTITY;Kaliningrad
NOTE;
 
CALL;UA0LOD/QRP
DATE;11 Jul. 2004
TIME(UTC);13:35
BAND(MHz);14.060
RST;599
2WAY;CW 1W
OP;Roman
ITU;34
ZONE;19
ENTITY;Asian Russia
NOTE;
 
CALL;RU9QRP/m/QRP
DATE;02 Oct. 2006
TIME(UTC);16;24
BAND(MHz);14.060
RST;439
2WAY;CW 3W
OP;Viktor
ITU;34
ZONE;19
ENTITY;Asian Russia
NOTE;RU−QRP 025 

   RW9SZ
CALL;UK/JI2MED/QRP
DATE;05 Oct. 2003
TIME(UTC);11:30
BAND(MHz);18.0860
RST;579
2WAY;CW 2W
OP;Manabu
ITU;30
ZONE;17
ENTITY;Uzbekhstan
NOTE;
CALL;UA9LAK/UN7/QRP
DATE;04 Apr. 2007
TIME(UTC);11:10
BAND(MHz);14.060
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Alex
ITU;30
ZONE;17
ENTITY;Kazakhstan
NOTE;RU−QRP Club
   UE3QRP、RU9QRP
CALL;UT0MK/QRP
DATE;06 May 2001
TIME(UTC);20:43
BAND(MHz);21.060
RST;539
2WAY;CW 5W
OP;Vlad
ITU;28
ZONE;16
ENTITY;Ukrain
NOTE;
CALL;V73NS/QRP
DATE;03 May 2003
TIME(UTC);20:55
BAND(MHz);14.060
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Neil
ITU;65
ZONE;31
ENTITY;Marshall Is.
NOTE;
CALL;VE7CI/QRP
DATE;29 Apr. 2006
TIME(UTC);20:53
BAND(MHz);14.060
RST;449
2WAY;CW 5W
OP;Wayne
ITU;2
ZONE;3
ENTITY;Canada
NOTE;
CALL;VK3LK/QRP
DATE;03 Sep. 2001
TIME(UTC);10:16
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Adrian
ITU;59
ZONE;30
ENTITY;AustraliaItaly
NOTE;G-QRP 8865
CALL;VK9XE/QRP
DATE;11 Dec. 2002
TIME(UTC);06:52
BAND(MHz);21.269
RST;51
2WAY;CW 5W
OP;Ham
ITU;54
ZONE;29
ENTITY;Chrismas Is.
NOTE;JA8VE(齋藤邦夫)
CALL;VQ9PO/QRP
DATE;19 Jul. 2002
TIME(UTC);12:55
BAND(MHz);14.060
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Patrick
ITU;41
ZONE;39
ENTITY;Chagos Is..
NOTE;
CALL;VR2JN/QRP
DATE;22 May 2005
TIME(UTC);05:40
BAND(MHz);21
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Yoshiyasu
ITU;44
ZONE;24
ENTITY;Hong Kong
NOTE;
 
CALL;XV3AA/QRP
DATE;12 Mar. 2001
TIME(UTC);00:19
BAND(MHz);14.285
RST;539
2WAY;SSB 5W
OP;Shin
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;Vietnam
NOTE;
CALL;YL/EU6DA/QRP
DATE;26 Feb. 2006
TIME(UTC);10:48
BAND(MHz);14.060
RST;339
2WAY;CW 5W
OP;Al
ITU;29
ZONE;15
ENTITY;Latvia
NOTE;
 GーQRP Club 10672
CALL;YO7CKQ/QRP
DATE;26 Sep. 2004
TIME(UTC);11:12
BAND(MHz);14.060
RST;539
2WAY;CW 5W
OP;Sorin
ITU;28
ZONE;20
ENTITY;Romania
NOTE;
CALL;YU7AE/QRP
DATE;12 Sep. 2006
TIME(UTC);13:11
BAND(MHz);14.060
RST;549
2WAY;CW 5W
OP;Kare
ITU;28
ZONE;15
ENTITY; Serbia.
NOTE;
CALL;Z34A/QRP
DATE;11 May 2003
TIME(UTC);20:25
BAND(MHz);14.060
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Toder
ITU;28
ZONE;15
ENTITY;MACEDONIA.
NOTE;
CALL;ZC4LI/QRP
DATE;20 Jul 2006
TIME(UTC);08:11
BAND(MHz);18.0520
RST;529
2WAY;CW 5W
OP;Steve
ITU;39
ZONE;20
ENTITY;UK Sov. Base on Cyprus
NOTE;
CALL;ZK1HCU/QRP
DATE;02 Apr. 2003
TIME(UTC);06:28
BAND(MHz);14.025
RST;559
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;62
ZONE;32
ENTITY;South Cook Is.
NOTE;DL9HCU

   G-QRP 6236 
CALL;ZK3HC/QRP
DATE;14 Feb. 2005
TIME(UTC);06:25
BAND(MHz);14.024
RST;599
2WAY;CW 5W
OP;Udo
ITU;62
ZONE;31
ENTITY;Tokelau Is.
NOTE;DL9HCU

   G-QRP 6236 
CALL;ZL1UB/QRP
DATE;20009 Apr. 2002
TIME(UTC);07:47
BAND(MHz);14.060
RST;539
2WAY;CW 4W
OP;Don
ITU;60
ZONE;32
ENTITY;New Zealand
NOTE;


                                以上